Previous Page  2 / 9 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 2 / 9 Next Page
Page Background

1

Otsemontaaži põhitõed

Betoon

on tehislik kivimaterjal mida peamiselt iseloomustatakse tugevusklas-

si alusel. Betooni tugevus ja kasutatud lisaainete tüübid mõjutavad otsekin-

nituse kvaliteeti. Üldjuhul läbistab nael lisaaineid. Nael ei ankurdu piisavalt

vaid sellisel juhul, kui materjalis on kõvemaid lisandeid, mille vastu ta satub

ebasoodsa nurga all. Sellisel juhul võib nael etteantud suunast kõrvale kaldu-

da ja kõverduda. Madala tõmbe-/ survetugevuse põhjuseks on üldjuhul kas

kehva kvaliteediga tsement või vale vee ning tsemendi suhe. Tänapäeval kasu-

tatavad betooni kvaliteediklassid on C 12/15 – C 50/60 (vaata väljavõtet);

konkreetsete eriobjektide jaoks valmistatakse betooni tugevusklassis kuni C

100/115.

Betoon on otsemontaažiks ideaalne materjal.

Teras

: on sulam mille põhikomponent on raud. Enamasti toodetakse terast

toormalmist, milles vähendatakse süsiniku ja muude kahjulike lisandite osakaa-

lu. Kui vaadelda konstruktsiooniterast tema mehaaniliste omaduste seisuko-

halt, võib otsemotaaži teha nii legeerimata ehitusterasesse, kui ka peeneterali-

se struktuuriga terasesse.

Müüritis:

otsustava tähtsusega kriteeriumiks on kivimi suurus. Selle, kas ot-

sekinnitust võib kasutada või mitte , määrab ära kinnitatavate kivimite suurus.

Hindamiskriteeriumid on järgmised: naela kinnituskoha minimaalne kaugus

järgmisest vuugist : 35 mm. Kinnitussügavus müüritises 25–40 mm, seda

sügavust ei soovitata müüritise nurgas olevale esimesele kivile, kuna see võib

sellise sügavuse puhul lõheneda. Meie kogemuste kohaselt sobivad otsekin-

nituste tarbeks suurepäraselt nii täistellised kui ka silikaattellised, sest nende

survetugevused võivad olla standardbetooniga täiesti võrreldavad.

Kinnitamiseks sobivad:

Standardile DIN EN 203-1 ja DIN 1045 vastav

betoon, kergmetall, ehitusteras, terase sulamid, täiststellisest müüritised, sili-

kaattellised.

Kinnitamiseks ei sobi:

Keramsiitplokist müüritised, kärgtellised, kärgtellis-

test müüritised, liiga kõvad või liiga õhukesed materjalid, välja tõmmatud või

välja murdunud naelte kinnituskohad.

Betooni tugevusklassid

Tugevusklass

C12/15 C16/25 C20/25 C25/30 C30/37 C35/45 C40/50 C45/55 C50/60

fck

cyl

N/mm

2

12

16

20

25

30

35

40

45

50

fck

cube

N/mm

2

15

20

25

30

37

42

50

55

60

Tähis

Teras teras-

konstruktsi-

oonid

I-profiil

DIN 1025

U-profiil

DIN 1026

Nurk

DIN 1029

Toru

DIN 2906

DIN EN S275JGRG2 S275JR

S235JRG1 S235JO S235JRG1

DIN

RSt 27-2

St 44-2

Ust 37-2

St 37-3

Ust 37-2