Würth kataloog

Juhised on pikaajal istel ja hool ikatel katsetustel põhinevad soovi tused. AS Wür th ei võta vastutust lõpptulemuste kohta kasutuskohtade suure hulga ja meist sõl tumatute ladustamis - ja tööt ingimuste tõt tu. Vajadusel kont rol l i toote sobivust kasutuskohaga enne kasutamist . Paisuv ühekomponentne polüuretaanvaht kaablite ja metalltorude läbiviikude isoleerimiseks ja tihendamiseks ning vuukide täitmiseks. Nakkub tugevalt erinevate ehitusmaterjalidega: tellis, betoon, teras, kips, puit. Täidab tihedalt ebaühtlased vuugid. Vastupidav kemikaalide, vananemise ja vee toimele. Vuuki võib värvida või vuugiseguga tasandada. Paigaldamine. Raputada vahupudelit tugevalt u 1 minuti vältel. Tuletõkkevahu Seal re pudelit saab kasutada igas asendis. Vuugi või läbiviigu täitmist tuleb alustada altpoolt või kõige sügavamast kohast. Täita vuuk või läbiviik umbes poole nõutava sügavuse ulatuses, sest kuivades vaht paisub ja täidab vuugi. Väljavoolavat vahukogust saab reguleerida päästikule vajutamise tugevust muutes. Suured vuugid või läbiviigud täidetakse kihthaaval, lastes eelmisel kihil enne järgmise pritsimist tolmukuivaks kuivada. Vaht kuivab õhuniiskuse toimel. Parema lõpptulemuse saamiseks on täidetavat vuuki ja vahtu soovitatav niisutada pihustuspudeli abil. Pealekandmisel tuleb püüda ära kasutada kogu vahupudeli sisu. Järgida vahupüstoli hooldusjuhiseid. Toode on katsetatud ehitusmaterjalide saasteklassi M1 heakskiidunõuete kohaselt. SEALFIRE W300/ W350 CE Sealfire W300/ W350 CE tuletõkkevaht ETA-13/0261 JA ETA-13/0262 Tuletõkke kasutuskestus on ETA-heakskiidu ptk 1.2.1 kohaselt 10 aastat. Paigaldamis- temperatuur +5 °C...+30 °C (optimaalne +20 °C) Kasutus- temperatuur –40 °C … +90 °C. Vahu kogus Purgi sisu paisub vabas ruumis mahuni umbes 38 l. Kuivamine Vaht on tolmukuiv u 20 minuti möödudes ja täiesti kõvenenud 2–4 tunni möödudes. Kuivamisaega mõjutavad paigaldustingimused ja õhuniiskus. Väga heades tingimustes on kuivamisajad lühemad. Viimistlemine Kuivanud vahu viimistlemiseks lõigatakse liigne vaht terava noa või saega maha. Kaitsta vuuki otsese päikesekiirguse eest (UV-kiirgus) nt vuukimismassiga Seal re W100 või Seal re W200. Helisummutus 10 mm laiune vuuk 59 dB 20 mm laiune vuuk 58 dB Seal re W300 CE – Kõrs 0893 303 350 Seal re W350 CE – Vahupüstol 0893 303 351 Puitlengiga tuletõkkeukse/-akna vuukimine Sealfire tuletõkkevahuga Tulepüsivusklass EI60 Lengi laius min 92 mm Uksed korteri ja trepikoja vahel kõikidel uusehitus- ja remondiobjektidel Vahuga täidetava prao laius max 20 mm 302

RkJQdWJsaXNoZXIy NzYwOTI=