Würth kataloog

Juhised on pikaajal istel ja hool ikatel katsetustel põhinevad soovi tused. AS Wür th ei võta vastutust lõpptulemuste kohta kasutuskohtade suure hulga ja meist sõl tumatute ladustamis - ja tööt ingimuste tõt tu. Vajadusel kont rol l i toote sobivust kasutuskohaga enne kasutamist . Toode on katsetatud ehitusmaterjalide saasteklassi M1 heakskiidunõuete kohaselt. Seal re W1000 CE tuletõkkemass 0893 302 22 Seal re W1000 CE on kipsipõhine, mittekahanev ja lihtsalt käideldav valatav tuletõkkemass. Seda kasutatakse tuletõkkesektsioone eraldavates tarindites kaablite-, metalltorude ja kombineeritud läbiviikude tihendamiseks. Nakkub tihedalt selliste laialdaselt kasutatavate ehitusmaterjalidega nagu betoon, kergbetoon, tellis ja kips. Moodustab vertikaal- ja horisontaaltarindites tiheda tuletõkke vask- ja alumiiniumkaablite ning metalltorude ümber. Sealfire W1000 CE tuletõkkemass, 20 kg ETA-13/0387 Segamine. Mõõta anumasse puhast vett. Pidevalt segades lisada vette Seal re W1000 CE. Segada mass ühtlaseks. Segada korraga ainult selline kogus, mille saab ära kasutada toote paigaldamisaja jooksul (u 20– 30 minutit). Soovitatav paigaldamistemperatuur on max +35 °C. Tuletõkkemassi kõvenemisaeg on u 30–90 minutit. Kasutamis- ja kõvenemisaeg sõltuvad temperatuurist ja segamisvahekorrast. Segamissuhe: 1 osa vett : 3 osa Seal re W1000 CE (seinatarindi korral) 1 osa vett : 2,5 osa Seal re W1000 CE (põrandatarindi korral) Paigaldamine. Puhastada ava servad ja läbiviigud lahtisest mustusest ja tolmust. Niisutada nakkepinnad enne paigaldamist veega. Paigaldada tuletõkkeläbiviikude ümber vastavalt tarindi nõutavale tulepüsivusajale. Vajaduse korral kasutada spetsiaalset raketist või mineraalvilla valutoena ja väikeste aukude täitmiseks. Põrandavalu korral saab paigaldamist lihtsustada, kui katta valutugi kõigepealt u 10 mm paksuse kihiga ja selle kuivamise järel täita tuletõkkemassiga nõutava paksuseni. Suruda tuletõkkemass pahtlilabidaga tihedalt kaablite ja torude vahele ning ava servadesse. Viimistleda pindu märja spaatliga. Ajutised raketised saab eemaldada massi kuivamise järel. Pesta töövahendid kohe pärast kasutamist veega puhtaks. Läbiviigu täiteaste. Kaableid või torusid võib olla läbiviigu ristlõikepindalast 60%. Torude ja kaablite kohta ei ole minimaalse kauguse nõuet keskmest ega servast. Kulunorm. 2 kotist (40 kg) piisab u 1 m² suuruse ava täitmiseks 50 mm paksuse kihina. Läbiviikude lisamine valmis tuletõkkesse. Puurida tuletõkkesse vajaliku suurusega ava ja tihendada läbiviik tuletõkkemassiga. Tuletõkke kasutuskestus on ETA-13/0387 ptk 1.2.1. kohaselt 25 aastat. Helisummutus Täite min paksus Täide Isolatsioon Isolatsiooni min paksus Heli- summutus 50 mm Keskel Isolatsioonita N/A 47 dB 100 mm Keskel Isolatsioonita N/A 50 dB 150 mm Keskel Isolatsioonita N/A 54 dB 50 mm Ühel pool Kivivill 50 mm 53 dB 90 mm Ühel pool Kivivill 50 mm 56 dB SEALFIRE W1000 CE 304

RkJQdWJsaXNoZXIy NzYwOTI=